OVK i Landskrona – din guide till obligatorisk ventilationskontroll

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Ventilation är en viktig komponent i alla byggnader för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. I Landskrona, liksom i resten av Sverige, är det lag på att genomföra en regelbunden Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK). Denna artikel kommer att ge dig en övergripande förståelse för OVK, berätta varför det är viktigt och hur processen går till, samt ge information om vart du kan vända dig för professionell hjälp i Landskrona.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en besiktning som syftar till att säkerställa att ventilationssystemen i byggnader fungerar som de ska. Denna kontroll är lagstadgad i Sverige och måste utföras regelbundet. Anledningen till att OVK infördes var en växande medvetenhet om betydelsen av god inomhusmiljö för människors hälsa. Kontrollen hjälper till att upptäcka problem som kan leda till dålig luftkvalitet, vilket i sin tur kan orsaka hälsoproblem som huvudvärk, trötthet och allergiska reaktioner.

Förutom hälsomässiga aspekter har OVK även en positiv effekt på byggnadens energieffektivitet. Ett väljusterat ventilationssystem bidrar till att minska energiförbrukning, vilket inte bara är bra för plånboken utan också för miljön. Att regelbundet underhålla systemet leder också till en förlängd livslängd på ventilationsanläggningen, vilket resulterar i lägre kostnader över tid.

ovk landskrona

Vem måste genomföra OVK och hur ofta?

OVK är obligatoriskt för de flesta typer av byggnader, inklusive bostäder i flerfamiljshus, offentliga byggnader samt kommersiella och industriella lokaler. För nya ventilationssystem måste första kontrollen göras inom två år efter att systemet har tagits i bruk. Därefter varierar frekvensen för OVK baserat på byggnadens typ och vilken sorts ventilationssystem som finns installerat.

För bostadshus krävs oftast en OVK vart sjätte år, medan offentliga och kommersiella lokaler kan behöva genomföra kontrollen vart tredje år. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att dessa kontroller genomförs i tid, och att de utförs av en certifierad OVK-besiktningsman.

Processen av OVK i Landskrona

I Landskrona, precis som i resten av Sverige, måste fastighetsägarna anlita certifierade kontrollanter för att utföra OVK. En OVK inleds med att besiktningsmannen granskar ventilationssystemets skick och prestanda. Det inkluderar inspektion av ventiler och fläktar, mätning av flöden och tryck samt kontroll av att alla komponenter fungerar korrekt och är rena. Efter besiktningen upprättas en protokoll som dokumenterar besiktningens resultat.

Om ventilationssystemet inte lever upp till de krav som ställs kan fastighetsägaren bli tvungen att åtgärda de brister som upptäckts. Tills dessa brister har åtgärdats kan fastigheten bli föremål för sanktioner i form av vite. När åtgärderna är genomförda och godkända upprättas ett intyg på att ventilationssystemet är godkänt tills nästa OVK ska genomföras.

Läs mer om OVK besiktning Landskrona!

Fler nyheter

16 januari 2024

Fakta om snö

14 januari 2024

Fakta om Saturnus